Større skrift: A A A

Loss of license-forsikring (LOL), innmelding og informasjon.

Flypersonell.no er sted hvor medlemmer i Parat Luftfart kan tegne frivillig "tap av lisens-forsikring". Ved å fylle ut skjemaet sender du en søknad om godkjenning hos forsikringsleverandør. Dersom det ikke er noen til hinder for at du kan tegne forsikring vil du motta forsikringspapirene i løpet av kort tid.

Luftfarten i endring

Norsk luftfart er i kontinuerlig endring, og regjeringen har oppnevnt et utvalg for å gjennomgå hvordan man i fellesskap skal møte økt globalisering. Tirsdag ble det første innspillsmøtet avholdt.

23.01.2019

– Avinor må ta ansvar

Fredag 1. mars innføres nytt system for ansattparkering på OSL. Ordningen er tidligere innført på andre Avinor-flyplasser, og nå står altså hovedflyplassen for tur. – Avinor vil bli best i Europa på service. Da er ikke dårligere betingelser for de ansatte på flyplassene veien å gå, sier leder for Parats hovedflyplassutvalg Hege Charlotte Jacobsen.
21.01.2019