Større skrift: A A A
Share | print

Loss of license-forsikring (LOL), innmelding og informasjon.

Flypersonell.no er sted hvor medlemmer i Parat Luftfart kan tegne frivillig "tap av lisens-forsikring". Ved å fylle ut skjemaet sender du en søknad om godkjenning hos forsikringsleverandør. Dersom det ikke er noen til hinder for at du kan tegne forsikring vil du motta forsikringspapirene i løpet av kort tid.

Detblir ingen prisøkning for LOL-ordninger i 2016 for medlemmer eller de sommelder seg inn før 1/1-2016. For nye medlemmer blir det en liten justering etter denne datoen.