Større skrift: A A A
Share | print

Ny rapport: Bekymringsfullt arbeidsmiljø i norsk luftfart

Leder i Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier han er bekymret etter å ha lest arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet nå har publisert. Han mener alarmklokkene bør ringe når over 70 prosent av pilotene føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode.
Førde sier Norsk Pilotforbund og Parat vil følge opp funnene fra undersøkelsen i tiden fremover.
– Vi har advart myndighetene i lang tid om problemer i norsk- og internasjonal luftfart, men blir ikke hørt. Det kan ikke være slik at det må en ulykke til før noe blir gjort, sier han.

Invitasjon til samarbeid
Førde er glad for at Luftfartstilsynet nå publiserer rapporten de har sittet på lenge, men er kritisk til at tilsynet på en rekke områder forsøker å bortforklare mange av funnene i rapporten.

– Jeg mener svarene som er gitt av piloter og kabinansatte, må tas på største alvor. Det som må være viktig for både Luftfartstilsynet og deres overordnede i Samferdselsdepartementet nå, må være å diskutere løsninger på problemene, fremfor å forsøke å finne alternative forklaringer på de skremmende resultatene vi her ser, sier pilotlederen.

Både Parat og Norsk Pilotforbund går ifølge Førde gjerne inn i konstruktive samtaler med myndighetene. Han mener man raskt må innføre tiltak som kan bøte på problemene som er avdekket i rapporten.
– I tillegg til det svært høye tallet på piloter og kabinansatte som er fysisk utmattet etter utført arbeid, viser rapporten at innrapportering av problemer, i form av avviksrapportering, i stor grad ikke blir hensyntatt av ledelsen i selskapene. Det er i de store selskapene, som opererer de største passasjerflyene, vi ser en høy prosentandel som rapporterer at det er dårlige forhold mellom ansatte og ledelsen. Dette er et tydelig signal på utfordringene som bransjen må løse, sier Førde.

Noen utvalgte nøkkeltall hentet fra rapporten
• 75 prosent av ansatte i store flyselskaper mener at arbeidstidsordningen påvirker helsen negativt.
• 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinansatte i store flyselskaper føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode.
• 15 prosent av pilotene svarer at de i liten grad har tid til å utføre jobben på en arbeidsmiljømessig sikker måte.
• 7 prosent av helikopterpilotene angir stor risiko, og 35 prosent angir middels risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke.
• 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinansatte som er i fast arbeidsforhold, har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av siste tolv måneder selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.
• 27 prosent av ansatte i store flyselskaper rapporterer at nærmeste administrative ledelse nokså sjelden, eller meget sjelden, eventuelt aldri, prøver å løse problemet når de sender inn avviksrapporter.
• 34 prosent av besetningsmedlemmene og 21prosent av pilotene svarer at de regner med å søke ny jobb i løpet av de neste par årene.
• Av 5 138 besetningsmedlemmer som er invitert til å delta i Luftfartstilsynets undersøkelse, har 2 578 fullførte undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 50 prosent.

Se vedlagt rapport fra Luftfartstilsynet

Les også saken til NRK «Bare en av fem piloter sier de får nok hvile mellom arbeidsdagene»