Større skrift: A A A

Brev til Samferdselsdepartementet fra NHO Luftfart

NHO Luftfart har henvendt seg til Samferdselsdepartementet for å synliggjøre behovet for et kvalitetsløft for den flytekniske opplæringen. Dette er viktig for å opprettholde en høy kompetanse og et høyt teknologisk nivå innen flybransjen. Parat Luftfart støtter initiativet til NHO Luftfart.